varicose vein.jpg

เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด  เกิดจากความผิดปกติของลิ้นเล็กๆในผนังหลอดเลือดดำ ไม่สามารถสกัดกั้นการไหลย้อนของเลื้อดดำได้ จึงทำให้เกิดการคั่งของเลือด

และเห็นเส้นเลือดที่โป่งพองขึ้นมา  หรือเป็นเส้นเลือดฝอยแตกคล้ายแผนที่หรือใยแมงมุม ตำแหน่งที่พบบ่อย คือบริเวณน่อง ขาพับ โคนขา  ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้ดูไม่สวยงาม

 

อาการของเส้นเลือดขอด

อาการที่สังเกตได้ด้วยตัวเอง คือ มีเส้นเลือดโป่งพองสีเขียว หรือถ้าเป็นเส้นเลือดฝอย ก็จะมีสีม่วงแดง มักพบในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี ผู้สูงอายุ คนอ้วน หรือหญิงตั้งครรภ์ หรือวัยหนุ่มสาว ถ้ามีอาชีพที่ต้องยืน เดินทั้งวัน และยังพบอีกว่าหากคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นเส้นเลือดขอดมาก่อนแ ก็มีอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้น

 

อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเส้นเลือดขอด

1.เกิดจากการทำงานโดยต้องยืนนานๆ

2.เกิดจากกรรมพันธุ์

3.เกิดจากอายุมากขึ้น

4.เกิดจากฮอร์โมนเพศซึ่งเพศหญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศชาย เนื่องจากผลของฮอร์โมนเพศหญิงโดยตรง

5.เกิดจากน้ำหนักที่มากเกิน ทำให้เลือดหมุนเวียนไม่สะดวก จะเกิดการคั่งค้างของเลือดบริเวณขามากขึ้น จึงทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้มาก

 

 การรักษาเส้นเลือดขอด ทำได้โดยการผ่าตัด ในกรณีที่เป็นเส้นเลือดดำขนาดใหญ่ หรือฉีดสาร Sclerosing เข้าไปในหลอดเลือดดำ ซึ่งจะทำให้เส้นเลือดฝ่อและหายไป ใช้ในกรณีเส้นเลือดขนาดเล็กถึงปานกลาง หรือใช้ Laser หรือการใช้ไฟฟ้าจี้ สำหรับเส้นเลือดขนาดเล็กมาก

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 คลินิกศัลยกรรมความงาม หมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน. สงวนลิขสิทธิ์.